WELKOM

bij Tennisschool Hooijer

GegevensLesreglement

Beschikbaarheid

Om tot een verantwoorde trainingsindeling te komen willen wij je vragen, d.m.v. het plaatsen van een ✓ in onderstaand schema, wanneer je zeker WEL kunt trainen.

Hoe meer opties je opgeeft, des te makkelijker is het om een verantwoorde trainingsindeling te maken.


15.30 - 16.20 16.20 - 17.10 17.10 - 18.00 18.00 - 18.50
Maandag
15.30 - 16.20 16.20 - 17.10 17.10 - 18.00 18.00 - 18.50
Dinsdag

Machtiging

Hierbij machtig ik Tennisschool Hooijer éénmalig het verschuldigde lesgeld af te schrijven van mijn IBAN bank/girorekeningnummer

IBAN bank/girorekeningnummer:
Naam + voorletters rekeninghouder:
Woonplaats:
Datum:

Ondergetekende zorgt te allen tijde voor een toereikend saldo. De afschrijving zal na de eerste training plaatsvinden. Deze machtiging is onherroepelijk.